Ontwikkel je Skills
met TallKing!
cn li
‘Iedereen is een genie, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om in een boom te klimmen, zal hij zijn leven lang denken dat hij nutteloos is.’
Albert Einstein

Welkom

Werken en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De snelheid waarmee de samenleving en de markt veranderen vraagt om veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Organisaties staan voor de uitdaging: Hoe spelen we in op ontwikkelingen en trends in de markt? Hoe blijft ons personeel duurzaam breed inzetbaar en employabel?

Door te blijven leren en dit leerproces sterk te integreren in de praktijk blijf je als organisatie toekomstbestendig.

TallKing Skills maakt een levenlang leren mogelijk door een gevarieerd aanbod van trainingen en opleidingen op individueel en organisatieniveau en door leren duurzaam te borgen in de bedrijfscultuur.

lees meer »

Het belang van leren

Onze samenleving en economie veranderen continu. Hierdoor veranderen ook (zorg)organisaties fundamenteel. Werkprocessen en organisatievormen transformeren, bestaande functies vervallen en nieuwe functies ontstaan. Op de arbeidsmarkt wordt het moeilijker om vraag en aanbod op elkaar te laten aansluiten. Organisaties staan voor de uitdaging het adaptieve vermogen te versterken. Dat stelt hoge eisen aan de flexibiliteit en het lerend en innovatieve vermogen van medewerkers en teams.

Wanneer medewerkers zich gedurende hun werkzame leven persoonlijk blijven ontwikkelen wordt hun employabiliteit duurzaam vergroot. Organisaties beschikken daarmee over flexibele, competente medewerkers waarmee ze sneller en makkelijke op ontwikkelingen kunnen inspelen. Werken en leren zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.


Effectief leren in de praktijk

De meeste mensen leren het beste in de praktijk. Door het opdoen van ervaringen, lessen te onttrekken en daar actief mee te experimenteren. Het gaat dus niet alleen om de kennisoverdracht, maar ook over hoe je de kennis in de dagelijkse praktijk toepast. Hiermee ontstaat de behoefte aan andere leervormen, die meer aansluiten op de praktijk. Leervormen die concrete resultaten opleveren en de continue ontwikkeling van kennis stimuleren. Werken wordt hiermee ook leren, waaraan medewerkers plezier ontlenen.

Actueel

Samenwerking TallKing Skills en Joost Hoedemakers

Met groot genoegen verwelkomen wij Joost binnen ons team van ervaren trainers en docenten. Wij kijken uit naar een mooie samenwerking in de toekomst.  |  lees meer »