Ontwikkel je Skills
met TallKing!
cn li

Over Ons

Onze overtuiging

TallKing Skills heeft de overtuiging dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen in belangrijke mate wordt bepaald door leren te verbinden met werken in een cultuur waar het delen van kennis, leren, (zelf)reflectie en innoveren centraal staan. Vanuit die overtuiging en haar maatschappelijke waarden levert TallKing Skills leerprogramma’s in de vorm van opleidingen, cursussen en trainingen die duurzaam leren stimuleren. Deze worden ondersteund met een krachtig didactisch concept en met de technologische infrastructuur om leren toegankelijk, effectief en aantrekkelijk te maken.

lees meer »

Hiermee sluit TallKing Skills als vanzelfsprekend aan op Tallking Results (tallkingresults.com), de project- en advieskant van de TallKing groep. De diensten, opleidingen en trainingen van Skills zijn vaak integraal onderdeel van TallKing Results.

Body of Knowledge

Het vertrekpunt van de leerconcepten van TallKing Skills is onze Body of Knowledge, de verzameling van al onze kennis, professionele ervaring en technologie. Hieruit worden opleidingen, trainingen en cursussen programmatisch ontwikkeld. De Body of Knowledge wordt steeds uitgebreid en verdiept met best practices uit de praktijk. Zo innoveert TallKing Skills in een continu proces leerconcepten en krijgt u altijd up-to-date opleidingen en trainingen.

lees meer »
Body of Knowledge

Centraal in de Body of Knowledge staat Leiderschap & Organisatieontwikkeling. Deze omvat alle domeinen op het gebied van strategie, (persoonlijk) leiderschap, veranderen en bedrijfsvoering.

Leren en praktijk worden met elkaar verbonden door een combinatie van diverse leervormen. Hiermee maken we onze leerprogramma’s flexibel, zodat deze nauw kunnen aansluiten aan uw behoeften. De leervormen variëren van in company learning tot blended learning en online learning.

Skills@ctionLab

Theorie wordt direct naar de praktijk vertaald door middel van Action Learning in het Skills@ctionLab Deelnemers gaan in kleine teams aan de slag met real life cases, die worden uitgewerkt en middels reflectie uitgediept en toegepast. De deelnemers worden daarbij begeleid door trainers met een zeer ruime praktijkervaring.