Ontwikkel je Skills
met TallKing!
cn li

Over Ons

Wie we zijn

TallKing Skills is als opleidingsbureau verbonden aan TallKing Results en TallKing Quarter en heeft als visie dat het aanbieden van trainingen een organisatie kan ondersteunen in de in gang gezette ontwikkelingen.

Met de inzet van enerzijds onze ervaring uit de dagelijkse adviespraktijk van TallKing Results en anderzijds de recente theorieën en wetenschappelijke kennis vanuit TallKing Skills willen wij andere organisaties inspireren en een helpende hand bieden.

lees meer »

Wij ondersteunen zorgorganisaties naar een nieuwe standaard in werken en communicatie waarin moraal, liefde en gelijkwaardigheid centraal staat. Wij bewijzen daarmee dat humanisering van processen hand in hand gaat met commercieel succes.

Waarom we bestaan

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat iedereen verantwoordelijk is, willen wij onze kennis en kunde middels trainingen borgen bij de medewerkers van uw organisatie. Hiermee komen wij samen met u tot duurzame resultaten en neemt de kans van slagen van een project aanzienlijk toe. Zodoende krijgt iedere getrainde medewerker de mogelijkheid om zijn verantwoordelijkheid te nemen binnen uw organisatie.

Hoe we werken

De trainingen van TallKing Skills zijn geschreven vanuit de gezamenlijke visie en missie van de TallKing-bedrijven om de zorg en de samenleving te humaniseren. Wij hebben specifiek oog voor de benodigde veranderingen in gedrag en samenwerking naast de praktische veranderingen in de processen binnen de organisatie.

lees meer »

Vanaf het moment dat we betrokken zijn richten we ons op het borgen van de ontwikkelingen binnen de organisaties zelf. Wanneer u kiest voor een InCompany training maken wij samen met uw organisatie een training op maat, passend bij de ontwikkelingen binnen uw organisatie en de behoeften van uw medewerkers.

Door onze integrale aanpak werken we samen aan een werkwijze waar de kracht van de mens en zijn kwaliteiten wordt benut en succes samengaat met menselijk welzijn. Dit doen we met oog voor de mens achter de medewerker en de patiënt waarbij we zoeken naar echte verbetering en kwaliteit van leven.